Klimatkollen logotyp

Få koll på Sveriges klimatomställning

Klimatkollen

Utsläppsförändring sedan Parisavtalet

På kartan visas genomsnittlig årlig förändring av utsläppen i Sveriges kommuner sedan Parisavtalet 2015.

0% +

0–1%

1–2%

2–3%

3–10%

10–15%